از فاطمه ارث برده رقیه خانوم

غربت اهل بیت عصمت غربت بی حسابه محمدرضا طاهری ایام فاطمیه 97

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب سوم ایام فاطمیه دوم پنجشنبه 18 بهمن ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهران   غربت اهل بیت عصمت غربت بی حسابهگریز روضه زهرا میگذره از خرابهای غنچه پژمرده رقیه خانوماز فاطمه ارث برده رقیه خانومسیلی بیشتر خورده رقیه خانوم