ازدواج سنتی

با یکی عقد کردم الان منو نمی خواد

طلاق
یک نت ـ من دختري با ۲۲سال سن ۹ماه به صورت سنتي به عقد اقاي با ۲۳ سال سن در امده ام وبعد ازگذشت ۴ماه بعد ازعقد به صورت يکدفعه گفت که بنده رو نميخواد وهيچ حسي بهم نداره در صورتي که اصلا اينطور نبوديم الان بعد از پنج ماه نه اقدامي برا طلاق کرده نه عروسي واقعا بلاتکليفم راهنمايم کنيد چيکارکنم؟پاسخ:با...