ازدواج با دخترعمو

دخترعموم بهم ابراز علاقه کرده

دخترعمو
یک نت ـ پسري هستم ۲۲ساله.کارمند و داراي وضعيت مالي وجايگاه خوبي هستم.دختر عمويم ک ۱۷ساله است بهم ابراز علاقه کرد و منم ب هواي اينکه منو واقعا دوست داره بهش ابراز علاقه کردم.ولي بعد از گذر ۱سال سر اينکه من با ي دختر ديگه حرف زدم ديگه رابطه رو بامن قطع کردوگفت ديگه بهت اعتماد ندارم.ناگفته نمونه من...