دانلود آهنگ علی خدابنده‌لو نترس

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: دانلود آهنگ علی خدابنده‌لو نترس

 دانلود آهنگ علی خدابنده‌لو نترس
که وارد بازیه بدخواها شم ♬♫
هزار نفرم دورم باشن
مهم اینه من باتو باشم ♬♫
از هیچی نترس امکان نداره
که وارد بازیه بدخواها شم ♬♫
نه میتونم نه میزارم
کسی بت چپ نگاه کنه ♬♫
دله من حاظره برا
حسودات شر به پا کنه ♬♫
تو فقط غمت نباشه
باخودم بیا برو ♬♫
دیگه وقتشه ببینن
هم باهم منو تورو♬♫