تاریخ شروع رمضان ۹۹

تاریخ شروع ماه رمضان ۹۹,تاریخ شروع ماه رمضان ۱۳۹۹,تاریخ شروع ماه رمضان ۹۹,تاریخ شروع ماه رمضان ۹۹,تاریخ ماه رمضان ۱۳۹۹,تاریخ ماه رمضان ۹۹,تاریخ دقیق ماه رمضان ۹۹,شروع رمضان ۹۹
رمضان 99

یک نت ـ روز اول ماه رمضان ۱۳۹۹ - ۱۴۴۱ - ۲۰۲۰

ماه رمضان ۹۹ – ۲۰۲۰ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایان

سایت یک نت به جهت برنامه ریزی هموطنان گرامی تاریخ دقیق رمضان ۹۹ را به صورت شمسی و میلادی اعلام میدارد:

جمعه ۰۵ اردیبهشت ۹۹ اولین روز ماه مبارک رمضان

شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۱ قمری برابر با روز جمعه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎