شهادت امام محمد تقی سال 98 چه روزی است

شهادت امام محمد تقی,تاریخ شهادت امام محمد تقی,شهادت امام محمد تقی چه روزی است,شهادت امام جواد,تاریخ شهادت امام جواد,شهادت امام جواد چه روزی است
شهادت امام محمد تقی

یک نت ـ تاریخ شهادت امام محمد تقی(ع) سال 1398 چه روزی است؟

شهادت امام محمد تقی(ع) مصادف است با جمعه ۱۱ مرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]

افزودن یک دیدگاه جدید