تو در میان امامان چراغ انجمنی سید مهدی میرداماد ۱۶ آبان ۱۳۹۷

تو در میان امامان چراغ انجمنی تو آفتاب جمال خدای ذوالمننی سید مهدی میرداماد,شهادت امام حسن مجتبی,مداحی جدید سید مهدی میرداماد,شهادت امام حسن سید مهدی میرداماد,شهادت امام حسن مجتبی سید مهدی میرداماد

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎