مولودی عید غدیر محمود کریمی

مولودی عید غدیر,محمود کریمی,مدیحه عید غدیر,مولودی غدیر,آهنگ عید غدیر,متن مولودی عید غدیر,مداحی صوتی عید غدیر,مولودی عید غدیر بنی فاطمه,مولودی عید غدیر سیب سرخی,دانلود مولودی عید غدیر میرداماد,اهنگ عید غدیر حامد زمانی

محمود کریمی

دانلود مولودی عید غدیر محمود کریمی

قال حبیب الله قال رسول الله (سرود،سال۹۴) 

ما رهرو علی مرتضاییم (سرود،سال۹۴) 

همین گویم و گفته ام بارها (سرود)  (شام عید غدیرخم سال ۹۳)

دلم غیر ایوان پناهی نداشت (مدح)  (شام عید غدیرخم سال ۹۳)

حق الیقینو بنینید عین الیقینو ببینید (سرود زیبا) (شام عید غدیرخم سال ۹۳)

یعثوب دینو ببینید عین الیقینو ببینید (سرود زیبا) (شب عید غدیرخم سال ۹۳)

علی کجا طبع نا رسای من علی کجا (سرود زیبا) (شب عید غدیرخم سال ۹۳)

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎