شروع ماه محرم ۱۳۹۸ - ۲۰۱۹ - ۱۴۴۱ چه روزی است؟

اولین روز ماه محرم الحرام ۱۳۹۷ (۱۴۴۱) چه روزی است؟ اولین روز محرم ۹۷ (۱۴۴۱) مصادف با سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ می باشد.
محرم

یک نت ـ شروع ماه محرم ۱۳۹۷ - ۲۰۱۸ - ۱۴۴۰ چه روزی است؟

اولین روز ماه محرم الحرام ۱۳۹۶ (۱۴۳۹) چه روزی است؟

اولین روز محرم ۱۳۹۷ (۱۴۴۰) مصادف است با سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ می باشد.

تاسوعای حسینی محرم ۱۳۹۷ مصادف با چهارشنبه ۲۸ شهریور تاسوعای حسینی و عاشورای حسینی مصادف با پنجشنبه ۲۹ شهریور عاشورای حسینی می باشد.

دیدگاه‌ها

خوب بود

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎