زمان واريز یارانه دی ۹۶

یارانه دی ۹۶,زمان واريز يارانه نقدی دی ماه ۹۶,زمان واریز یارانه,واریز یارانه,تاريخ واريز يارانه دی ماه ۹۶,يارانه دی ۹۶ كي مي ريزن,زمان دقيق واريز يارانه دی ماه ۱۳۹۶,یارانه دی ۹۶,زمان واریز یارانه دی ۹۶

 يارانه yaraneh

یک نت ـ  براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها هشتاد و دومین مرحله از یارانه‌های نقدی از بامداد روز بعد (دوشنبه ۲۷ آذر) قابل برداشت خواهد بود.

 

در این مرحله همانند مراحل قبل به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال تخصیص می‌یابد.

منبع : مهر