زمان و تاریخ شروع رمضان ۹۷

اردیبهشت ۹۷ اولین روز ماه مبارک رمضان

رمضان
شنبه ۶ خرداد ۹۵ اولین روز ماه مبارک رمضانماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایانسایت یک نت به جهت برنامه ریزی هموطنان گرامی تاریخ دقیق رمضان ۹۶ را به صورت شمسی و میلادی اعلام میدارد:شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز شنبه ۶ خرداد ...

شروع ماه رمضان ۹۷ چه روزی است؟

ماه رمضان
یک نت ـ ماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایانسایت یک نت به جهت برنامه ریزی هموطنان گرامی تاریخ دقیق رمضان ۹۶ را به صورت شمسی و میلادی اعلام میدارد:شنبه ۶ خرداد ۹۵ اولین روز ماه مبارک رمضانماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایانشروع یا روز اول ماه...

آیا اردیبهشت ۹۷ اولین روز رمضان است؟

رمضان
یک نت ـ آیا امروز شنبه ۶ خرداد ۹۶ اول رمضان ۱۳۹۶ است؟آیا شنبه اول ماه رمضان است ؟ آیا امروز رمضانه؟آیا شنبه ۶ خرداد ۹۶ اولین روز رمضان است؟شنبه ۶ خرداد ۹۵ اولین روز ماه مبارک رمضانماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایانسایت یک نت به جهت برنامه ریزی هموطنان گرامی تاریخ دقیق...

استهلال رویت هلال ماه رمضان ۹۷ عید فطر ۹۷

لال ماه رمضان
  زمان دقیق عید فطر رمضان ۱۳۹۷ جمعه ۲۵ خرداد ماه ۹۷ مصادف با ۱ شوال ۱۴۳۹ قمری می باشد .

ماه رمضان ۹۷,ماه رمضان ۲۰۱۸,شروع ماه رمضان ۹۷ ماه رمضان ۱۴۳۹

ماه رمضان 94
شنبه ۶ خرداد ۹۵ اولین روز ماه مبارک رمضانماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟ تاریخ شروع و پایانسایت یک نت به جهت برنامه ریزی هموطنان گرامی تاریخ دقیق رمضان ۹۶ را به صورت شمسی و میلادی اعلام میدارد:شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز شنبه ۶ خرداد ...