مولودی امام حسین حاج محمد کمیل

میلاد امام حسین,حاج محمد کمیل ,مولودی امام حسین,سرود امام حسین,مولودی ولادت امام حسین,مولودی میلاد امام حسین,اشعار میلاد امام حسین,مداحی میلاد امام حسین,اشعار میلاد امام حسین
مولودی امام حسین حاج محمد کمیل

گلچین مدیحه و مولودی ولادت امام حسین (ع) حاج محمد کمیل

من گدا هست و زهرا و علی خواسته اند (مدح)
قول دادم روز و شب گویم حسین (مدح)
میرسد نان و نوایم از حسین (سرود)
هر که نامش عبد این دربار نیست (مدح)
هر که شد خانه خرابش بیشتر (سرود)
تاب و قرار همه دلای بی تاب اومده (سرود)
بی تو دعا نمیشود (سرود)
حیدریم قلندرم مستم (سرود)
محمد سهرابی (شعر خوانی)

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.