تذکر مراجع به رئیس جمهور

یک نت ـ منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های چهارشنبه 28 دی منتشر می‌شود.
مراجع

یک نت ـ

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.