لکه بينی بعد از قاعدگی برای روزه چه حکمی داره؟

یک نت ـ لکه بيني بعد از قاعدگی برای روزه چه حکمي داره؟ اگر مجموع ایام از ده روز بیشتر نشود خون حیض است غسل وروزه باطل میشود بعداز پاک شدن دوباره غسل کنید

احکام روزه

یک نت ـ لکه بيني بعد از قاعدگی براي روزه چه حکمي داره؟

پاسخ:

اگر مجموع ایام از ده روز بیشتر نشود خون حیض است غسل وروزه باطل میشود بعداز پاک شدن دوباره غسل کنید .

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.