همسرم چهار بار دست روم بلند کرده است

یک نت ـ همسرم در طول این سه ماه چهار بار دست روم بلند کرده و بهم بد دهنی کرده ما قبلا هم در عقد این مشکل را داشتیم اما نه به شکلی که الان هست
دست بزن

یک نت - من خانم 18 ساله ای هستم که سه ماه است عروسی کردیم اما همسرم در طول این سه ماه چهار بار دست روم بلند کرده و بهم بد دهنی کرده ما قبلا هم در عقد این مشکل را داشتیم اما نه به شکلی که الان هست یک جلسه مشاوره با همسرم رفتیم و متوجه شدیم که ایشون میزان خشمش خیلی بالاست و نم تونه کنترل کنه و بعد دعوا  همش م گه دست خودم نبود و در دوران عقدمان ایشون با حرف هاشون باعث شدن من اعتماد به نفسم را ازدست دادم و افسردگی و وسواسی بدی را گرفتم و بیشتر مواقع از زندگی خسته و کلافه ام و نامید لطفا راهنمایی ام کنید

پاسخ:
امیدواریم که افسردگی و وسواسی که به دلیل فشارهای عصبی در شما به وجود آمده به زودی کاهش پیداکند و برای شما قابل تحمل شود شما در متن اشاره فرمودید که اقدام به مشاوره حضوری کرده اید قطعا مشاوره حضوری که تشخیص داده است قطعا درمان خشم را هم باید طی جلسات معینی به همسرتان یاد بدهد .

البته خشم ریش ها و عوامل بسیار زیادی دارد که با کنترل و مدیریت آن می توان قدری آن رامهار کرد  حتی ممکن است نارسایی های هورمونی هم باعث کاهش آستانه تحمل و افزایش تحریک پذیری شود که با دارو درمانی قابل درمان است .

لذا با توقف ادامه زندگی برای درمان به درمانگر حضوری مراجعه کنید و اشتباهی که در دوره نامزدی و عقد انجام شد یعنی عدم اقدام به درمان ایشان در همان روزهایی که این موضوع را متوجه شدید ، دوباره تکرار نکنید قطعا با عذرخواهی خشم درمان نمی شود پس عذرخواهی ایشان و ادامه زندگی با ایشان را مقید و مشروط به اقدام به جلسات مشاوره کنید.

موفق باشید.

دیدگاه‌ها

کاش همونطور ک اتوبوس سوارشدن بلیط میخاست برای مردم شناسنامه روان شناسی دقیق با معایتات پزشکی صادر میکردن روی لباسشون نصب میشد مثلا پارانوید پرخاشگر احایاط افسردگی وباقی بیماریهای تک تک مردم را چ روحی چ جسمی روی کارتی بعد ازمایشات پزشکی نصب میکردن تا در روابط اجتماعی وجرم خیزی دچار مشکل نشود کسی صرع ازبیماریهایست ک بلید نصب شود دیابت وهمه امور باید الصاق بدلباس شود من دیابتی کوچه میرم پرخاشکرد دیروز زنه بهم دچار قلب درد شدم اگر این زن بی تربیت میدانست قلبی دیابتی ام خویشتنداری میکرد من همیشه دوران زندگیم درجمع حاظر میشم و بدون دریافت وجهی چون معمولا نمیدهند وجه واگرم بگیرم میترسم دوربینها فکر کنند دارم اخاذی میکنم پس مجانی مردم را مشاوره حقوقی و روانشناسی و؟طب سنتی تا جایی ک خانده ام میکنم دیروز ب زنه توامامزاده صالح گفت پول نان ندارم گفتم مهمانی داشته باشم بیا کمکم کن قذا وپولت میدم 1زنه هم صورتش خیلی کثیف بود ودماقش سفید بود معلوم بود سیاهپوست نبود گفتم لایه برداربزن شروع کرد بقل دستیشو تحریک ب پرخاش بمن کرد وانقدر بمن فحش داد ک قلبم درد گرفت وامروز ازخانه بیرون نرفتم هرچ میرم شهرداری میگم 1اتوبوس از تجریش برلی شهرک البرز میتیسیتی بذارین ده ساله شهرداری واحندی نژاد 400مار خانه پاسدارانمو گرفتن دایی احمدی نزاد داود معینیان دشتستان2پ1خانه من را بدون پرداخت قیمت واقعی تصرف عدوانی کردند با ظرب شتن 30سال توسط دسته رفسنجانی وشهرداری ونصرله جوهری برادرشوهر زد کوملامت دشتستان2پ40ک با کلاهبرداری وتبانی باشوهرم برای فریده جاریم ک لخای میپوشد جلوی برادرشوهرها قر میریزه خانه خریدن ومتو فحش کتک زدن خانه بدافزیره خریدن خانه منو خراب کردن خانشون خرابشه الهی خوب خالا تنها لذت زندگین اینه ک توشهر راه برم مردم را د امورحقوقی رواتشناسی طب ستتی راهننایی کنم اجر ما با امام حسین ولی مردم بعظی ها دعام میکنن بعظی دیروز فحشکاریم کردن یعنی مثلا میام خانه اون تکهی کماشین نداره یکی منو میرسدنه میگم لابد مشکلی داره خدا رسونده اقلبم همینطوره ازیکی یکی کساتی اطرافمن مشاوره میدم واقعا چرابعظی بیتربیت وپرخاشگرن توامامزاده ها بلید نردم نیم ساعت ژیارت کنن برن ن ک انقد گریه میکنن اعصابم خرد میشه خوب مشاوران روانشناسی حقوقی پزشکی ان جی او باشن دراین محیطها کار من اسان میشه عبادت بجز خدمت خلق نیس بعظیها چنان با افاده ویراژ میدن با اتومبیل تکنفره میرن انگار سداره از پیادهی ک جرءت نداره پشت ماشین بشینه خبرنداره
شناسنامه پزشکی وروانی براهمه ب لباسشون نصب شه مثل کارت ملی ک بدانیم درخیابان با چ کسی مواجهیم
کاش همونطور ک اتوبوس سوارشدن بلیط میخاست برای مردم شناسنامه روان شناسی دقیق با معایتات پزشکی صادر میکردن روی لباسشون نصب میشد مثلا پارانوید پرخاشگر احایاط افسردگی وباقی بیماریهای تک تک مردم را چ روحی چ جسمی روی کارتی بعد ازمایشات پزشکی نصب میکردن تا در روابط اجتماعی وجرم خیزی دچار مشکل نشود کسی صرع ازبیماریهایست ک بلید نصب شود دیابت وهمه امور باید الصاق بدلباس شود من دیابتی کوچه میرم پرخاشکرد دیروز زنه بهم دچار قلب درد شدم اگر این زن بی تربیت میدانست قلبی دیابتی ام خویشتنداری میکرد من همیشه دوران زندگیم درجمع حاظر میشم و بدون دریافت وجهی چون معمولا نمیدهند وجه واگرم بگیرم میترسم دوربینها فکر کنند دارم اخاذی میکنم پس مجانی مردم را مشاوره حقوقی و روانشناسی و؟طب سنتی تا جایی ک خانده ام میکنم دیروز ب زنه توامامزاده صالح گفت پول نان ندارم گفتم مهمانی داشته باشم بیا کمکم کن قذا وپولت میدم 1زنه هم صورتش خیلی کثیف بود ودماقش سفید بود معلوم بود سیاهپوست نبود گفتم لایه برداربزن شروع کرد بقل دستیشو تحریک ب پرخاش بمن کرد وانقدر بمن فحش داد ک قلبم درد گرفت وامروز ازخانه بیرون نرفتم هرچ میرم شهرداری میگم 1اتوبوس از تجریش برلی شهرک البرز میتیسیتی بذارین ده ساله شهرداری واحندی نژاد 400مار خانه پاسدارانمو گرفتن دایی احمدی نزاد داود معینیان دشتستان2پ1خانه من را بدون پرداخت قیمت واقعی تصرف عدوانی کردند با ظرب شتن 30سال توسط دسته رفسنجانی وشهرداری ونصرله جوهری برادرشوهر زد کوملامت دشتستان2پ40ک با کلاهبرداری وتبانی باشوهرم برای فریده جاریم ک لخای میپوشد جلوی برادرشوهرها قر میریزه خانه خریدن ومتو فحش کتک زدن خانه بدافزیره خریدن خانه منو خراب کردن خانشون خرابشه الهی خوب خالا تنها لذت زندگین اینه ک توشهر راه برم مردم را د امورحقوقی رواتشناسی طب ستتی راهننایی کنم اجر ما با امام حسین ولی مردم بعظی ها دعام میکنن بعظی دیروز فحشکاریم کردن یعنی مثلا میام خانه اون تکهی کماشین نداره یکی منو میرسدنه میگم لابد مشکلی داره خدا رسونده اقلبم همینطوره ازیکی یکی کساتی اطرافمن مشاوره میدم واقعا چرابعظی بیتربیت وپرخاشگرن توامامزاده ها بلید نردم نیم ساعت ژیارت کنن برن ن ک انقد گریه میکنن اعصابم خرد میشه خوب مشاوران روانشناسی حقوقی پزشکی ان جی او باشن دراین محیطها کار من اسان میشه عبادت بجز خدمت خلق نیس بعظیها چنان با افاده ویراژ میدن با اتومبیل تکنفره میرن انگار سداره از پیادهی ک جرءت نداره پشت ماشین بشینه خبرنداره

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.