|فیلم| له شدن 2 عابر پیاده

فیلم له شدن 2 عابر پیاده / بی توجهی راننده ماشین هنگام دنده عقب باعث له شدن دو عابر پیاده شد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.