(عکس) کودک 5 ساله رئیس جمهور شد

یک نت ـ رئیس جمهور تونس آرزوی یک کودک دارای بیماری سخت را برای ریاست جمهوری محقق و او را برای چند ساعت به عنوان رئیس جمهور تشریفاتی معرفی کرد.
رئیس جمهور

رئیس جمهور تونس آرزوی یک کودک را برآورده کرد

845755_584.jpg

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.