محرم 96,دانلود مداحی جدید 96,دانود نوحه محرم 96,محمود کریمی محرم 96,جواد مقدم محرم 96

مداحی ترکی حاج مهدی لیثی ای همه رویای من دین من دنیای من

حاج مهدی لیثی
ای همه رویای من دین من دنیای من بهترین آقای من مهدی لیثیمداحی ترکی حاج مهدی لیثی

شب هرمان دل ما به سحر نزدیک است حاج مهدی سماواتی مناجات

حاج مهدی سماواتی
شب هرمان دل ما به سحر نزدیک است حاج مهدی سماواتی مناجاتشب هرمان دل ما به سحر نزدیک استروز برگشتن جانان ز سفر نزدیک است

بغض غریبی توی صدام اشک های روضت رو گونه هامه مهدی رسولی

مهدی رسولی
بغض غریبی توی صداماشک های روضت رو گونه هامهپیراهن تو رو سینه منقد از تو روزات همرنگ شامغریب برادر غریب مادر برات بمیره الهی مادرمهدی رسولی

گرداننده ای بسوی خودت باز روی من حاج حسن خلج مناجات زیبا

حاج حسن خلج
گرداننده ای بسوی خودت باز روی من حاج حسن خلجگرداننده ای بسوی خودت باز روی مناین بوده است همه عمر آرزوی من

پای پیاده هم پای جاده ره می سپارم به عزم زیارت میثم مطیعی مداحی پیاده روی اربعین

میثم مطیعی
پای پیادههم پای جادهره می سپارم به عزم زیارتدر کوله بارمچیزی ندارمغیر از دلی مست شوق شهادتمیثم مطیعی مداحی پیاده روی اربعین - زمینه زیبا

ای محبوبم ببین آشوبم دارم از غصه به سر می کوبم نریمانی پناهی

نریمانی پناهی
ای محبوبمببین آشوبمدارم از غصهبه سر می کوبمنریمانی پناهی

خیلی دیگه سخته برام وقتی که آقا جلو چشام رفیق هیئتیم میگه که عازم کرببلام سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
خیلی دیگه سخته برام وقتی که آقا جلو چشام رفیق هیئتیم میگه که عازم کرببلام سید رضا نریمانی - مداحی ویژه اربعین - زمینه زیبادلمو رو دست میگیرموقتی میام پیش شمامیدونم اینجوری نبودوعده ی شاهی و گدامیدونم هرجا که برمهر دری رو در بزنماز این عالم خسته میشهمیگه دیگه اینجا نیاولی من از کوچیکیامیادمه که مادر...

زیر پرچم ابلفضل عمریه سینه زنم حسین طاهری شب 7 صفر 96

حنیف طاهری
مداحی جدید حاج حسین طاهری شب 7 صفر 96زیر پرچم ابلفضل عمریه سینه زنم حنیف طاهری شب 7 صفر 1396 - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - شور زیبازیر پرچم ابالفضلعمریه سینه زنمولی این سینه زنیمزیر دین حسنم

فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 7 صفر 96فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396 - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - زمینه زیبافدای جیگر پرخون شدتفدای کفن گلبون شدتفدای تن تیربارون شدتخداوند کرمامیر بی حرمخودم قربونتمبه جوون مادرم

روضه سوزناک امام حسن مجتبی محمدرضا طاهری شب 7 صفر 1396

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری شب 6 صفر 96روضه سوزناک امام حسن مجتبی (ع) محمدرضا طاهری شب 7 صفر 1396

تو از خدا هم نشونه داری برا خریدن ما بهونه داری محمدرضا بذری شب 6 صفر 1396

محمدرضا بذری
مداحی جدید حاج محمدرضا بذری شب 6 صفر 96تو از خدا هم نشونه داری برا خریدن ما بهونه داری محمدرضا بذری - شور زیبا ویژه اربعین شب 6 صفر 1396

با روضه عادت دارم شوق زیارت دارم محمدرضا بذری شب 6 صفر 1396

محمدرضا بذری
مداحی جدید حاج محمدرضا بذری شب 6 صفر 96با روضه عادت دارم شوق زیارت دارم محمدرضا بذری -شور جدید ویژه اربعین شب 6 صفر 1396

چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریم شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریمی شب 6 صفر 1396 - شور زیبا ویژه پیاده روی اربعینچهل شبانه روز غمچهل شبانه روز اشکچهل شبانه روز شوق سفرچهل شبانه روز صبریه اربعین دلتنگیم رفته بسوی کربلاچون بر مشامم می رسید بر مشامم کربلاموکب به موکب می روم از این...

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی روضه شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی شب 6 صفر 1396با سینه ای که آتش از آن شعله می کشیداخ ناله برای کشته دیوار و در کشید

صفحه‌ها