احکام رمضان | رمضان 96 | شروع رمضان 96 | تاریخ عید فطر رمضان 96

حکم فطریه افرادی که ماه رمضان روزه نمی گیرند؟

روزه
یک نت ـ کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید براى خودش و کسانى که نان‏خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریباً سه کیلو است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحقّ بدهد، و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافى است. [۱]...

آیا می‌توان در پرداخت فطریه میانگین قیمت دو جنس را پرداخت نمود؟

فطریه
یک نت ـ آیا می‌توان در پرداخت فطریه، میانگین قیمت دو جنس را پرداخت نمود؟کسى که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، پس اگر مثلاً فطریه بعضى را گندم و فطریه بعض دیگر را از برنج بدهد [یا قیمت آن‌را بپردازد]، کافى است.[۱] اما در پرداخت فطریه هر نفر، نمی‌توان...

کفاره عمد و غیرعمد روزه چقدر است؟

کفاره عمد روزه
یک نت ـ کفاره عمد  روزه چقدر است؟ وکفاره غير عمد براي روزه چقدر است؟آيا ميشود به جاي کفاره، چه عمد وچه غير عمد،60 روز روزه گرفت؟؟؟پاسخ:کفاره غیر عمد برای یک روز 750 گرم گندم یا برنج  می باشد که باید به فقیر داده شودوکفاره عمد برای هرروز 60 روز روزه بگیرد یا برای هر روز 60 نفر فقیر را سیر...

حکم فطریه پسری که خدمت سربازی است

فطریه
یک نت ـ پسری که خدمت سربازی است فطريه او را چه کسي بپردازد؟ مقلد مقام معظم رهبریپاسخ:فطریه (سرباز بر دولت واجب نیست واگرنان خور کسی مانند پدر می باشند پدر باید پرداخت کند واگرنان خور کسی نیست ومخارج سالش را خود تامین می کند باید خودش پرداخت کندمرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان 97

آیت الله مکارم شیرازی
یک نت ـ میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان 96میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان 96پس از پایان یافتن ماه مبارک رمضان؛ یعنى در شب عید فطر افرادى که داراى شرایط باشند، باید زکاتى بپردازند که مقدار و موارد مصرف آن خواهد آمد. این زکات به نام زکات فطره خوانده مى شود، افرادى که در شب عید فطر...

روزه حرام چه روزهایی هست؟

روزه
یک نت ـ در چه روزهايي روزه حرام ميباشد؟پاسخ:روزه عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزی را كه انسان نمی داند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام می باشد.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

حکم بستن چشم در نمازهای واجب

بستن چشم در نماز
یک نت ـ بستن چشم ها در نماز واحب چه حکمي دارد؟باعث بطلان نماز مي شود؟مرجع امام خامنه ايپاسخ:بستن چشمها در نماز مکروه است ونماز باطل نمی شود.منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

اگر خانواده اي در شب عيد فطر مهمان خانه اي باشد براي افطار ايا فطريه بر عهده صاحب خانه است؟

فطریه
یک نت ـ اگر خانواده اي در شب عيد فطر مهمان خانه اي باشد براي افطار ايا فطريه بر عهده صاحب خانه است؟ اگر مهمان مايل نباشد صاحب خانه فطريه اش را پرداخت کند چه حکمي دارد ؟پاسخ:اگر مهمان یک شب می ماند فطریه اش برعهده خودش است.آیت الله مکارم شیرازیمرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

حکم فطریه مهمان شب عید فطر

فطریه
یک نت ـ اگر مهمان شب عيد فطر قبل از اذان مغرب بياييد فطريه مهمان بر عهده صاحبخانه است؟مرجع: رهبر معظم انقلابپاسخ:اگر میهمان فقط یک شب بماند فطریه اش برعهده خودش است .

روزه مستحبی برای اموات

روزه
یک نت ـ اگر روزه قضانداشته باشيم، آيا ميتونيم براي يکي ازاموات روزه مستحب بگيريم وثوابش روهديه کنيم؟پاسخ:می توانید روزه مستحبی بگیرید وثوابش را برای میت هدیه کنید.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

کشيدن دندان برای فرد روزه دار اشکال دارد؟

روزه دار
یک نت ـ کشيدن دندان براي فرد روزه دار مشکل دارد؟روزه را باطل ميکند يا خير؟مرجع تقلید: حضرت آیت الله خامنه ایپاسخ:اگر چیزی وارد حلق نشود روزه باطل نیستاگرخون و..فرو برودروزه باطل میشود اگر فرد بداند که با کشیدن دندان خون فرو می رود واین کار را انجام دهدهرچندکه چیزی فرو نرودبنابراحتیاط روزه را...

حکم کفاره افراد بیمار که روزه قضا دارند

کفاره روزه
یک نت ـ سلام ايا کسي که به علت مريضی نتوانسته روزه بگيره کفارروزه هایی که نگرفته رابايد بپردازد؟پاسخ:اگر بعداز ماه رمضان بهبود یافته باید قضای روزه ها رابگیرد.اگربیماری تا ماه رمضان سال بعد مستمر ادامه داشته قضای روزه ساقط میشود برای هر روز 750 گرم گندم یا برنج به فقیر بدهد.

حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟

روزه
یک نت ـ حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟پاسخ:مرتکب حرام وگناه کبیره میشود باید توبه کند قضای روزه را بگیرد وبرای کفاره 60 روز روزه بگیرد یا 60نفر فقیر را سیر کند.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ماه رمضان عادت ماهيانه شوی و بعد ازماه رمضان روزه آن را بگيري بايد کفاره هم بدهي؟

احکام رمضان
یک نت ـ اگر در ماه رمضان عادت ماهيانه شوی و بعد ازماه رمضان روزه آن را بگيري بايد کفاره هم بدهي؟پاسخ:اگر تاقبل ازماه رمضان سال بعدقضای روزه را بگیرید کفاره ندارد.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

صفحه‌ها